Service & Garanti

Oavsett om du leasar en utrustning eller behöver rutinunderhåll på en enhet, kommer vårt licensierade team av servicetekniker, installatör och fältprojektledare att arbeta hårt för att säkerställa att du är nöjd varje steg på vägen. Genom att ha våra egna serviceteam internt kan vi ge dig en kvalitativ, servicedriven upplevelse från början till slut.

Garanti

Vi erbjuder minst 1 års garanti på samtliga nya produkter från leveransdatum. På visa varumärke erbjuds längre garantitid än 1 år och på visa varumärke erbjuds bara reservdels garanti. Varor som rapporterats felaktiga inom den angivna garantitiden repareras av oss eller skickar vi ut servicetekniker. Garantin gäller endast för produkter skickades inom Sverige. Köpta reservdelar har ingen garanti. 

Varor som är skadade på grund av leverans ska anmälas till oss inom 24 timmar. Varorna måste inspekteras av kunden vid leverans för skador och ett godkännande av leveransdokumentet ifyllt med angivande av eventuella skador som uppstått från leveransen. Om någon skada noteras måste fotografierna tas medan utrustningen är på sin originalpall INNAN den placeras eller flyttas.  

Vad kan leasas?

Utrustning som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingutrustningen får heller inte vara infogad i ett annat objekt.

Exempel på vanliga leasingobjekt är jordbruks-, skogsbruks- och entrepenadmaskiner, lastbilar och bearbetade verkstadsindustrimaskiner. Det är också vanligt med företagsleasing av bil.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. 

  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. 

  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt. 

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. 

  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.