GDPR

För att kunna fullgöra våra åtaganden i förhållande till våra kunder, samarbetspartners och leverantörer så behöver vi i viss utsträckning hantera personuppgifter. Detta gäller även för driften av vår hemsida. Därför är viss registrering, hantering och bearbetning av personuppgifter en nödvändig del av vår verksamhet.

När du väljer att använda våra tjänster så ger du oss rätten att i behövlig utsträckning hantera dina personuppgifter och även dela med dem till våra samarbetspartners så som speditörer, fraktbolag och betaltjänster. Denna uppgiftsdelning gäller endast för de situationer då det är nödvändigt för att vi ska fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Som en del av vår hantering av dina personuppgifter förhåller vi oss till dataskyddsförordningen (GDPR). Den skyddar integriteten för såväl svenskar som EU-medborgare i samband med personuppgiftshantering. Transparens och öppenhet är en viktig del av detta arbete. Alla personuppgifter hanteras därmed med erforderlig omsorg i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Från och med 25 maj 2018 hanteras alla uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Tidigare har hanteringen skett utifrån nationell reglering i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Vi kommer aldrig att hantera eller bearbeta dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är rimligt och nödvändigt i förhållande till de tjänster vi erbjuder.

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till ett tredjepartsland utanför Europeiska Unionen (EU). Vid väsentliga förändringar i hur vi förhåller oss till dataskyddsförordningen kommer vi alltid att informera våra kunder.

Du har rätten att på egen begäran ta del av och säkerställa att vi korrigerar de uppgifter vi har sparade gällande dig eller det företag som du representerar. Om du önskar ta del av de uppgifter vi har lagrade; eller har en invändning mot vår personuppgiftshantering så kan du skriftligen informera oss. Vi kommer snabbt att vidta nödvändiga åtgärder.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter och förhåller oss till dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Som oberoende myndighet kan de ge dig information, råd och vägledning samt granska verksamheter som hanterar personuppgifter. Du kan även vända dig direkt till oss så kommer vi att tillhandahålla den information som krävs för att du ska kunna gå vidare med dina funderingar och förfrågningar.

Vi tar integritet och sekretess på högsta allvar och vill att alla våra kunder ska känna sig bekväma med att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt. Vi säljer aldrig vidare personuppgifter och använder dem endast för nödvändiga ändamål.