Köpevillkor

Betalningar och betalningsvillkor

För att säkerställa smidiga och ändamålsenliga betalningar erbjuder vi ett flertal olika betalningsalternativ.

  • Förskottsbetalning.
  • Faktura med 14 dagars förfallodatum. Kräver sedvanlig kreditprövning.
  • Leasingavtal via Wasa Kredit AB eller något av de andra finansinstitut som vi samarbetar med.

För företagskunder har vi i viss mån möjligheten att säkerställa individualiserade betalningsmöjligheter.

Garantier och garantiåtaganden

Ett års fabriksgaranti garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan
elförsörjning), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Tre månaders garanti gäller vid köp av begagnade maskiner.

Reservationer och begränsningar

Vi reserverar oss för såväl tekniska fel som tryckfel, prishöjningar hos leverantörer, felaktigheter i tekniska specifikationer och tekniska fel i samband med databearbetning.

Vi reserverar oss även för slutförsäljningar av produkter, brister i lagerhållning, leveranssvårigheter eller inverkan av oväntade händelser bortom vår kontroll.

Force majeure

Vid händelser bortom vår kontroll vars inverkan försvårar, förhindrar eller omöjliggör att vi lever upp till våra åtaganden i enlighet med köpvillkor och lag så gäller force majeure.

Detta gäller däremot bara vid särskilda händelser så som åtgärder och beslut från myndigheter, riksdag eller regering, arbetsmarknadsmässiga konflikter, strejk, sabotage, naturhändelse eller liknande omfattande händelse vars omfattning vi ej kan begränsa.

Avbeställningar

Avbeställningar av lagervaror krediteras mo en avgift på 25 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan återlämnas i original förpackning samt att den är oanvänd. Använda varor återtags ej. Varor utan original förpackning krediteras mot en avgift på 50 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan EJ är använd. Specialbeställda varor godkänns inga returer på. Vi godkänner inga returer av möbler.

Beställningsvaror som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej återlämnas/returneras (kontakta Säljare innan köp för att kontrollera ordinarie sortiment).

Undersökningsplikt

Varor ska i samband med mottagande undersökas grundligt. Detta för att säkerställa att det inte föreligger uppenbara skador. Vid skador på emballage eller skador som är att hänföra till transport så rekommenderar vi att ni kontaktar såväl oss som speditören som tillgodosett transporten.

Odokumenterade skador kan påverka reklamationsrätt, garantiansvar och felansvar. Därför rekommenderar vi grundlig dokumentation och undersökning av samtliga varor som kommer i er besittning.

Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss rätten att återta varor under förutsättning att köparens betalningsansvar inte har fullgjorts under utsatt tid. Denna rätt omfattar inte förbrukningsvaror eller varor som har integrerats med övriga produkter. Vi förbehåller oss även rätten att överlåta kredit- och indrivningsansvar till tredje part.

Serviceansvar och återförsäljare

Respektive återförsäljare ansvarar för serviceåtaganden i förhållande till slutkund. Vi levererar produkter från ett stort antal olika återförsäljare vilket gör att garanti och specifika produktvillkor kan variera. För närmare information rekommendera vi att ni kontaktar oss eller tillverkaren i fråga. I särskilda fall gäller även utökat garantiansvar.

Tvist och medling

Tvister ska i första hand hanteras genom samtal mellan TopGastro AB och kund. Eventuell tvist skall ske i enlighet med gällande normer för medling i tvister med en medlare som utses av TopGastro  AB.

Om tvisten eskaleras till ett domstolsärende skall allting hanteras och handläggas med Kalmar Tingsrätt i förstahand.