Finnansering & Leasing

Genom att samarbeta med välrenommerade Wasa Kredit kan vi erbjuda förmånliga finansieringsalternativ. Det gör att ni kan lägga upp er betalning på det sätt som passar er bäst. Tack vare snabba kreditbesked och tydlig information blir det enkelt att göra förmånliga fakturaköp.

Genom att skapa flexibla möjligheter till finansiering gör vi det enkelt för alla våra kunder att lägga upp köpen på de sätt som är mest förmånliga för dem.

Leasing

Med leasing som finansieringslösning hyr du ett objekt istället för att köpa det. På så sätt kan du skaffa rätt utrustning med flexibel betalning och utan att binda kapital.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det. 

Vad kan leasas?

Utrustning som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingutrustningen får heller inte vara infogad i ett annat objekt.

Exempel på vanliga leasingobjekt är jordbruks-, skogsbruks- och entrepenadmaskiner, lastbilar och bearbetade verkstadsindustrimaskiner. Det är också vanligt med företagsleasing av bil.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 24-60 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad.
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden. 

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av maskinens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.